2019 > 05

För andra året i rad presenterar White Guide Green en guide som bedömer matbutiker ur ett hållbarhetsperspektiv. Totalt har närmare 300 butiker i Sverige testats, och i huvudkategorin Årets Hållbara Matbutik nomineras 30 stycken butiker. Nudging Swedens Jessica Viktorsson föreläser under eventet om nudging som metod för butikerna att åstadkomma beteendeförändring hos kunder och personal. Se mer info om galan och eventet här!

Läs hela inlägget »

Vi på A Win Win World har spenderat flera år med att undersöka, mäta och analysera effekten av nudging. Detta har vi gjort för att uppnå högsta möjliga ROI och action i våra hållbarhetsprojekt. Nu vill vi dela med oss av våra lärdomar i form av 10 tips för att på bästa sätt mäta effekten av nudgar. 

1. Hitta faktiska bevis, inte bara gissningar
Se till att mäta och analysera - inte bara gissa. Det kanske låter som en självklarhet men det är viktigt att mäta vad personer faktiskt gör, inte bara det de säger att de gör. Man bör också tänka på att mäta hur människor beter sig naturligt - inte hur de beter sig när de vet om att man studerar dem. 

2. Identifiera riskfaktorer
För att kunna lita på din data och dina resultat är det viktigt att kontrollera alla faktorer som kan påverka dem. Ska man exempelvis mäta effekten av en nudge där man vill att fler ska ta bussen bör man ta hänsyn till faktorer som väderlek, kalendereffekter, eventuella trafikstockningar, vägarbeten, eller annat som kan påverka valet av färdmedel och i förlängningen dina resultat.

3. Använd en väl vald kontrollgrupp
Det bästa sättet att ta hänsyn till riskfaktorer är att använda sig av en kontrollgrupp, alltså en referensgrupp som inte får nudgen. Man kan antingen välja en kontrollgrupp där slumpen bestämmer vilka personer som får nudgen och vilka som inte får nudgen. Man kan också använda stratifiering. Det betyder att man skapar en nudgegrupp respektive kontrollgrupp som totalt sett har samma mix av personer från olika åldrar, stadsdelar och så vidare. Eftersom nudging handlar om beteenden i verkliga livet och inte i labbmiljö så beror val av kontrollgrupp på hur den praktiska verkligheten ser ut. Researcha vad som passar din studie! 

4. Mät även innan (och gärna senare)
Ofta behöver man mäta hur läget är innan insatsen för att ha något att jämföra med. Mätningar när nudgen kommit på plats behövs sen naturligtvis, men mätningar senare är också ofta att rekommendera. Om nudgen bara var på plats under en kort tid är det intressant att se om nudgens effekt håller i sig. Om nudgen är kvar är det intressant att se om dess eventuella effekt håller i sig – eller kanske t.o.m. har växt. Inlärningseffekter eller tidskrävande anpassningar (t.ex. att hinna gå att köpa en cykel för att börja cykla mer till jobbet) kan innebära att det tar ett tag innan nudgen uppnår sin fulla potential. Motsatt kan nyhetens behag innebära att effekten sjunker undan efter några veckor.

5. Se till att ha tillräckligt med data
För att kunna lita på dina resultat bör du ha tillräckligt med data. Om du inte har det kan slumpen spela dig ett spratt och den naturliga variationen kan dölja ett samband som existerar eller visa ett samband som egentligen inte finns. Så se till att ha så många observationer som är möjligt utifrån dina omständigheter. 

6. Mät smart
Ibland är det lättare att få många observationer om man exempelvis räknar hur varje person agerar individuellt istället för hur personer agerar kollektivt under en viss tidsperiod. Det kan då handla om att mäta hur varje enskild person källsorterar istället för att titta på källsorteringsgraden på en hel återvinningsstation under en bestämd tid. Nudgar är också kontextberoende, därför är det viktigt att matcha studiedesign med kontexten. Mät- och analysmetod bör vara specifikt för varje nytt projekt, så tänk till och mät smart! 

7. Kom ihåg validiteten
Se till att du mäter det du faktiskt vill mäta och att dina resultat kan appliceras på verkligheten. Särskilt viktigt är att akta sig för ‘mere-measurement effect’ (också känd som Hawthorne effect) som betyder att själva mätningen i sig ger en effekt som annars inte hade uppstått. Exempelvis bör inte hållbarhetschefen vara den som observerar om man utför en nudge i fikarummet med målet att få fler att källsortera. Det kan i och för sig leda till mer källsortering men då för att personerna känner sig övervakade snarare än påverkade av nudgen. 

8. Var konsekvent
Om du exempelvis mäter mängden skräp för att se om en nudge kan minska den, se till att mäta skräpmängden under samma tidpunkt varje dag. Ha också koll på om platsen städas och isåfall när. Plocka inte heller upp skräpet i samband med mätningen, även om det tar emot. För mätningens skull kan det vara bättre att låta det ligga kvar tills ordinarie städning tar itu med det. 

9. God planering är A och O
Det kan vara viktigt att ha med analytiker i ett tidigt skede och ta fram nudge och studiedesign i samklang. Att klistra på en studiedesign i efterhand är mycket svårare. Att planera in mindre testrundor kan också vara bra för att ha tid att förfina studiedesignen innan man påbörjar det faktiska projektet. 

10. Var inte rädd för att misslyckas
Avslutningsvis får vi ofta frågan “Har nudgar någon effekt egentligen?” Och ja, de har ofta det och det är en av anledningar till att metoden är så populär. Men det händer såklart att nudgar inte har effekt och det kan då bero på många olika anledningar. Men det är viktigt att lära sig av sina misstag. De kan i sig också säga något om beteenden och vad som är resurseffektivt (och vad som inte är det). 

Läs hela inlägget »

Visste du att 90% av förändringar i bilvanor sker i samband med en livsomställning? En sådan omställning kan exempelvis vara en flytt. Då står nämligen vårt fönster för beteendeförändring på extra vid gavel. Men hur kan vi dra nytta av detta förändringsfönster och använda nudging för att främja hållbara resvanor?

Detta pratar vi om i vårt kommande webinarium den 24:e maj. Vi presenterar bland annat vår tjänst Resvana, tidigare kallad Flyttvana, som nudgar till mer hållbara resvanor. Dessutom visar vi resultaten från en genomförbarhetsstudie som gjorts på nyflyttade i Uppsala, Umeå, Eskilstuna och Sundbyberg.

Vill du delta i webbinariet?
Anmäl dig till tim@awinwinworld.com senast onsdag 22/5 så sänder vi dig mötesdetaljer till videokonferensen. Webbinariet är kostnadsfritt. 

Läs hela inlägget »

Katharina Paoli, Nudging Swedens ordförande, föreläser på Forum Framtidens Fastighetsanvändning i Piteå 11/6. Till konferensen kommer flera andra spännande talare som bland annat avhandlar ämnen som innovativa satsningar och energilösningar, byggnaders roll i energisystemet och energioptimering genom artificiell intelligens. Läs mer här!

Läs hela inlägget »

Archive

Latest news

Get A Win Win World's newsletter

Get Nudging Sweden's newsletter

#ActOnClimate          #ClimateHope          #AWinWinWorld

Follow our Facebook feed on positive sustainability news

Follow our Twitter feed on positive sustainability news

A Win Win World | Sustainability, resource efficiency, climate stability