A Win Win World är en global plattform för en hållbar framtid. Vi hjälper er till mer action och bättre ROI i era hållbarhetsinitiativ. Våra kunder är företag, kommuner och myndigheter som genom 
co-creation och beteendedesign vill skapa mätbara resultat för en resurseffektiv hållbar framtid. 

5 min: Vad är nudging?

Katharina Paoli ger en kort 5 minuters introduktion till vad nudging är i intervju med DI TV. 

Hur designar du en arbetsplats för att uppmuntra hållbara val? Vi lanserar nu ett nytt koncept för att hjälpa både arbetsgivare och medarbetare till mer hållbara val på jobbet. Vill du vara med?

 

Snart re-lanserar vi världens ledande nudgedatabas! Vi vill göra forskningen tillgänglig och applicerbar i praktiken. Databasen bygger på samlad internationell forskning och flera års research-arbete. Nu får den ny design och funktionalitet. 

Få A Win Win Worlds nyhetsbrev

Vill du även få Nudging Swedens nyhetsbrev? Skriv upp dig här.

Nudging Sweden är ett nätverk vars syfte är att lyfta nudging som metod samt initiera och genomföra projekt för att visa beteendevetenskapens påverkan för en mer hållbar framtid. 

Funderar du på att använda nudging som metod för att få driv i ert hållbarhetsarbete? 
Missa inte våra online kurser! 

Se föreläsningar, case-filmer och inspirerande exempel på nudging för hållbarhet. Föj vår YouTube-kanal. 
 

Resultaten är inne och duvorna nöjda! Färgglada skyltar och askkoppar plus humoristiska budskap fungerade 70 % bättre än vanliga svarta askkoppar. Här hittar du allt om nudgingstudien och resultatet. 
 

Professor Richard H. Thaler vid University of Chicago är en central person inom beteendeekonomi och nudging.  A Win Win World och Nudging Swedens arbete står i djup tacksamhet till Thalers forskning och vi sänder våra hjärtligaste gratulationer.

A Win Win World | Sustainability, resource efficiency, climate stability