A Win Win World är en global plattform för en hållbar framtid. Vi hjälper er till mer action och bättre ROI i era hållbarhetsinitiativ. Genom co-creation, beteendeförändring och mötesplatser skapar vi mätbara resultat för en resurseffektiv hållbar framtid.
Win-win för både människor, miljö och ekonomisk hållbarhet. 

Resultaten är inne och duvorna nöjda! Färgglada skyltar och askkoppar plus humoristiska budskap fungerade 70 % bättre än vanliga svarta askkoppar. Här hittar du allt om nudgingstudien och resultatet. 

Nudging Sweden är ett nätverk vars syfte är att lyfta nudging som metod samt initiera och genomföra projekt för att visa beteendevetenskapens påverkan för en mer hållbar framtid. 

Professor Richard H. Thaler vid University of Chicago är en central person inom beteendeekonomi och nudging.  A Win Win World och Nudging Swedens arbete står i djup tacksamhet till Thalers forskning och vi sänder våra hjärtligaste gratulationer.

Hur designar man en arbetsplats för att främja hållbara val? Nu lanserar vi ett nytt koncept som gör det lätt att göra rätt på din arbetsplats. En vänlig knuff för både arbetsgivare och medarbetare. 

Få A Win Win Worlds nyhetsbrev

Vill du även få Nudging Swedens nyhetsbrev? Skriv upp dig här.

A Win Win World | Sustainability, resource efficiency, climate stability