A Win Win World är en global plattform för en hållbar framtid. Vi hjälper er till mer action och bättre ROI i era hållbarhetsinitiativ. Genom co-creation, beteendeförändring och mötesplatser skapar vi mätbara resultat för en resurseffektiv hållbar framtid.
Win-win för både människor, miljö och ekonomisk hållbarhet. 

Professor Richard H. Thaler vid University of Chicago är en central person inom beteendeekonomi och nudging.  A Win Win World och Nudging Swedens arbete står i djup tacksamhet till Thalers forskning och vi sänder våra hjärtligaste gratulationer.

Nudging Sweden är ett nätverk vars syfte är att lyfta nudging som metod samt initiera och genomföra projekt för att visa beteendevetenskapens påverkan för en mer hållbar framtid. 

Artikel i Metro Göteborg om nudging och vårt projekt för att minska mängden fimpar på Göteborg gator. 

Hur får vi affärsresenärer att välja tåget först?!  Nudging Sweden åker på turné med SJ Biz i September. Läs intervju med Katharina Paoli i senaste numret av Kupé. 

Få A Win Win Worlds nyhetsbrev

Vill du även få Nudging Swedens nyhetsbrev? Skriv upp dig här.

A Win Win World | Sustainability, resource efficiency, climate stability