A Win Win World är en global plattform för en hållbar framtid. Vi hjälper er till mer action och bättre ROI i era hållbarhetsinitiativ. Våra kunder är företag, kommuner och myndigheter som genom 
co-creation och beteendedesign vill skapa mätbara resultat för en resurseffektiv hållbar framtid. 

5 min: Vad är nudging?

Katharina Paoli Brunat ger en kort 5 minuters introduktion till vad nudging är i intervju med DI TV. 

Funderar du på att använda nudging som metod för att få driv i ert hållbarhetsarbete? 
Boka en föreläsning eller gå kurs hos oss - vi har kurser både IRL och online.

Nudging Sweden är ett nätverk vars syfte är att lyfta nudging som metod samt initiera och genomföra projekt för att visa beteendevetenskapens påverkan för en mer hållbar framtid. 

Följ vårt nyhetsbrev

Tech4Good -> Nudgd AB

Vi flyttar vårt affärsområde Tech4Good och våra konsulttjänster till ett nytt varumärke - Nudgd är namnet på vårt nya systerföretag. 

Nudgd erbjuder digitala tjänster och rådgivning inom beteendedesign. Vi visar hur du kan underlätta för människor att göra hållbara val och agera i enlighet med de globala hållbarhetsmålen. 

Snart re-lanserar vi världens ledande nudgedatabas! Vi vill göra forskningen tillgänglig och applicerbar i praktiken. Databasen bygger på samlad internationell forskning och flera års research-arbete. Nu får den ny design och funktionalitet. 

Hur designar du en arbetsplats för att uppmuntra hållbara val? Vi lanserar nu ett nytt koncept för att hjälpa både arbetsgivare och medarbetare till mer hållbara val på jobbet. Vill du vara med?

 

Resultaten är inne och duvorna nöjda! Färgglada skyltar och askkoppar plus humoristiska budskap fungerade 70 % bättre än vanliga svarta askkoppar. Här hittar du allt om nudgingstudien och resultatet. 
 

Professor Richard H. Thaler vid University of Chicago är en central person inom beteendeekonomi och nudging.  A Win Win World och Nudging Swedens arbete står i djup tacksamhet till Thalers forskning och vi sänder våra hjärtligaste gratulationer.

Se föreläsningar, case-filmer och inspirerande exempel på nudging för hållbarhet. Föj vår YouTube-kanal. 
 

A Win Win World | Sustainability, resource efficiency, climate stability