Nudging minskade nedskräpning med fimpar i Skåne

Nikotinkanin och färgglada askkoppar minskar fimpar på marken med hjälp av nudging

Foto: Andreas Offesson, Sysav

A Win Win World har stor erfarenhet av att arbeta med nudging för att hjälpa fimparna hitta rätt. Det vill säga att få fimparna att hamna i  askkoppen istället för på marken . Tillsammans med det skånska avfallsbolaget Sysav gjorde vi 2017–2018 en pilotstudie på busshållplatser i Skåne. Projektet utgick från vårt tidigare arbete i Göteborg. Vi behöll ledorden synlighet, humor och mätbarhet men ersatte den göteborgska duvan med en söt liten nikotinberoende kanin som försöker sluta röka. Syftet var att få rökare att tänka på konsekvenserna av att fimpa på marken.

Liksom i Göteborg blev resultaten från pilotstudien, vilken ägde rum i Lund, Ystad och Trelleborg, enastående – nudgekonceptet fungerade i genomsnitt 56 % bättre än vanliga askkoppar. Därmed står det helt klart att nudging är ett bra sätt att motverka nedskräpningen med fimpar och att många städers strategier med att få askkoppar att smälta in i omgivningen bör slopas.

Bakgrund

Avfallsbolaget Sysav ägs gemensamt av 14 skånska kommuner. Bolaget hörde talas om A Win Win Worlds fimpprojekt på spårvagnshållplatserna i Göteborg och blev inspirerade – skulle en liknande nudge kunna fungera på skånska busshållplatser? 

Fin skylt med kanin och texten "Snälla fimpa i askkoppen. Nikotinkaninen försöker sluta röka. Tack!"

Foto: Jessica Viktorsson, A Win Win World

Så mättes resultatet

Efter  lokalanpassning av mätmetoden testade vi konceptet på nio noggrant utvalda busshållplatser, medan vi på nio andra hållplatser enbart satte upp mörkgröna askkoppar. Dessa hållplatser utgjorde studiens kontrollgrupp. Vi mätte under sex veckor.

Kombinerat nudgekoncept

En nudge gör det lätt att göra rätt utan att tvinga, muta eller bestraffa. Ett framgångsrikt sätt att göra det lätt för rökare att fimpa rätt är att göra askkopparna väldigt synliga, och ett framgångsrikt sätt att öka deras motivation att göra så är att använda humor och söta djur. Det visade resultaten i Göteborg. Dessutom visade samma resultat att färgglada askkoppar och skyltar och stora färgglada markmålningar kan fungera väl. Så vi lade samman dessa element till ett starkt dygnet-och-året-runt-redo kombinerat nudgekoncept. 

Nudgekoncept, markmålningar och söt nikotinkanin-skylt

För att maximera nudgens styrka och för att se till att det klarar sig även när snö och löv täcker marken så kombinerade vi skylt och markmålning. De enkla kvadratiska rutorna med avslutande halvcirkel valde vi för att ge konceptet möjlighet att anpassas till varje hållplats unika  layout – samt för att ge barn möjlighet att  hoppa hage. Foto: Carina Eklund, Trelleborgs kommun

Resultaten från pilotstudien

Mätt i antal fimpar hittade ca 1 100 fler fimpar rätt under mätperioden tack vare nudgekonceptet. Vi såg en generell nedgång i antalet fimpar på marken, men nedgången var signifikant starkare för busshållplatserna med nudgekonceptet, inklusive inom varje av de tre kommunerna. Faktiskt var det så att antalet fimpar på marken minskade med i genomsnitt hela 26 % mer på nudgeplatserna än på kontrollplatserna redan dagen efter uppsättningen av askkopparna och nudgekonceptet – och på slutet av mätperioden hade skillnaden vuxit till 56 %.

Denna skillnad är i samma storleksordning som den var i Göteborg. Nedgångstakten var som starkast genast efter installationen men fortsatte under mätperioden, hela tiden snabbare för nudgeplatserna. Effekten av nudgen växte alltså över tid, även det precis som i Göteborg-projektet

Överlag visar resultaten att denna typ av nudging är ett bra och kostnadseffektivt sätt att snabbt göra framsteg på problemet med fimpar på marken vid busshållplatser. De visar även att det inte är en bra idé att kamouflera sina askkoppar för att låta dem smälta in i övrig miljö, vilket är alltför vanligt.

Att alla dessa slutsatser var desamma som i Göteborg och att det inte fanns några motstridiga resultat studierna emellan visar på styrkan i denna typ av nudging.

Nudgen sprider sig – kanske även till dig?

Nudging är alltså ett kostnadseffektivt sätt att motverka det miljömässiga, trivselmässiga och budgetmässiga stora problem som nedskräpning med fimpar utgör. Eftersom skräp från tobaksrelaterade produkter utgör 80 % av allt gatunedskräpning i Sverige är aptiten på lösningar stor från både allmänhet och kommuner. Redan veckan efter att vi rapporterade resultaten till Sysav bestämde sig exempelvis Kävlinge kommun för att använda nudgekonceptet på sina busshållplatser. Dessutom bestämde sig Lunds kommun för att sätta upp färgglada askkoppar på alla sina busshållplatser.

Vi på A Win Win World vill framhäva Sysavs viktiga roll som svensk pionjär inom att använda nudging och evidensbasering – och vi är inte själva om detta. Vi vann nämligen priset Most Effective i den internationella, prestigefulla tävlingen Nudge Awards 2018 för denna typ av nudging. Priset tilldelades främst Göteborg-projektet, men att vi kunde peka på att nudgen hade spridit sig till andra städer i landet hjälpte säkerligen.

Vill du arbeta med nudging för att minska fimpar och nedskräpning i din kommun eller på din arbetsplats eller i ditt bostadsområde? Välkommen att  kontakta oss.Stort tack till mätpersonal, gatupersonal och alla engagerade kommuninvånare. Tack till Sysav, Lunds kommun, Ystads kommun och Trelleborgs kommun för er vilja att tänka nytt och att arbeta med mätbarhet. Slutligen tack även till Blinka Blå och till vår referensgrupp av medlemmar i Nudging Sweden-nätverket för bra samarbete i processen med att ta fram konceptet, samt till Mindcamp för gott samarbete inom analys.

Fler bilder (klicka för att förstora)

Vill du använda någon bild? Kontakta oss

Nyfiken på detaljerna?

Projektrapporten innehåller:

  • Fler av specifikationerna som nudgekonceptets design utgick ifrån
  • Mer om studiedesign, mätmetod och analysmetod
  • Detaljerad resultatgenomgång
  • Diskussion

Fotot: Andreas Offesson, Sysav

Hej Ann Thorén,

projektledare på Sysav, det sydskånska avfallsbolaget som ägs gemensamt av 14 kommuner.

Hur hörde du talas om nudging första gången?
– Det var för 4–5 år sedan, på ett seminarium som handlade om att öka utsorteringen av matavfall. Redan då tyckte jag metoden lät väldigt spännande.

Varför ville ni arbeta med nudging i detta projekt?
– Nudging är ett nytt arbetssätt för oss. Att minska nedskräpningen är en stor utmaning, det handlar om att ändra människors beteende. Och vi kände att här kunde nudging kanske göra skillnad. Att andra testat det före oss var inspirerande och vi ville se om vi kunde vidareutveckla ett befintligt koncept.

Vad tycker du om projektets resultat?
– Jätteroligt att det blev så stor skillnad! Att synliga askkoppar verkligen minskar nedskräpningen av fimpar. I projektet lade vi ner mycket tid för att studien skulle bli korrekt utförd, men i grunden är insatsen egentligen inte särskilt krävande, varken i resurser eller pengar. Så det handlar om att våga satsa på att uppmärksamma askkopparna och inte få dem att smälta in i befintlig miljö.

– Det är också roligt att övriga kommuner i vår region kan ta över Ystads, Trelleborgs och Lunds arbete och få ännu fler att fimpa rätt.

Vilken roll ser du att nudging kan spela i framtidens hållbara städer?
– Det är en metod som jag verkligen kan rekommendera när det handlar om att få människor att ändra sitt beteende. Den kan användas på alla sorters områden, och det är också en mycket kreativ och rolig process. Det behöver inte vara komplicerat och dyrt utan kan anpassas till sitt syfte.

Vill du veta mer?

Katharina Paoli, A Win Win Worlds Managing Director

Har du frågor om projektet eller är du nyfiken på om din kommun kan göra ett liknande projekt ? Kontakta vår Managing Director Katharina Paoli.

Askkoppar på busshållplatser, en kamouflerad och en väldigt synlig

Den ena är kamouflerad, den andra inte.

Har du sett snusmusen,  T-rödingen, plastbävern och topsvipan?

Inte? Sysavs kampanj Onaturligt Avfall syftar till att uppmärksamma allmänheten om dessa alltför vanliga arters sorgliga existens. Nikotinkaninen fick bli kampanjens nyaste medlem.

Relaterat:

Skrivet av andra: