Samåkning på landsbygden

I Region Gävleborg har vi genomfört ett projekt där pendlare i två byalag nudgades till att samåka mer. Vi utbildade dem i varför samåkning är bra och hur man kan organisera detta på ett enkelt sätt. Pendlarna registrerade sina resor via en digital plattform där tillgänglighet matchades med behov.
Under 20 dagar skickade vi ut e-postmeddelanden för att påminna dem om att samåka mer . Vi satte också upp skyltar längs med pendlingsvägen. 
Pilotstudien resulterade i ett antal verktyg som Region Gävleborg nu testar vidare. 

Vill du veta mer?

Tim Isaksson, projektledare
tim@awinwinworld.com