Verktyg för att få fler att ta bussen istället för bilen

I Region Gävleborg arbetar vi med ett projekt för att få fler att ta bussen istället för bilen. Under 2018 ska det byggas nya pendlarparkeringar och flera busshållplatser ska få ny busskur och moderniseras. Vi tar fram en verktygslåda för beteendeförändrande aktiviteter och åtgärder som får fler att använda pendlarparkeringarna och välja kollektivtrafiken istället för egen bil. 

Vill du veta mer?

Tim Isaksson
projektledare
tim@awinwinworld.com