Våra föreläsare

Foto: Martin Stenmark Foto: Martin Stenmark

Katharina Paoli är ordförande i A Win Win World och initia­tivtagare till nätverket Nudging Sweden. Hon har en bakgrund som kommunikationsstrateg med fokus på CSR och hållbarhetskommunikation. Katharina är även medlem i Climate Reality Leadership Corps –
Al Gore’s globala nätverk av ledare som tagit sig an klimatfrågan och föreläser ofta om nudging ur ett klimatperspektiv. Med erfarenhet från att bo och arbeta med cleantech och innovation både i Beijing och Silicon Valley så ligger Smart Cities och framtidens hållbara transportsystem Katharina extra varmt om hjärtat. 

Exempel på föreläsningar: Change Management Forum, Göteborgs Stad, Sustainable Innovations, Karlstad kommun, ABF, Klimataktion, SJ, Miljöstrategidagarna, Ragn-Sells, Marknadsföreningen i Uppsala och Nordic Innovation House i Silicon Valley. 

Aktuellt exempel: Se Katharinas föreläsning från den nudgingfrukost som Nudging Sweden anordnade tillsammans med FORES den 8 dec 2017. 

Foto: Kamila Schneltser Pinilla Foto: Kamila Schneltser Pinilla

Tim Isaksson är projektledare på A Win Win World. Han är trött på att se klimatstörningarna polarisera åsikterna, på att se beslutsfattare begränsa individengagemanget och på att leva i dålig beslutsarkitektur. Därför är han övertygad om behovet av värderingsbaserad dialog, om att alla ska bes deltaga mer meningsfullt och om att nudging är väldigt viktigt för att göra det lätt att göra rätt – samt för att frigöra mental energi för nämnda deltagande. Exempel på uppdragsgivare: Lunds universitet, Climate Outreach, Malmö sommargårdar och E.ON.

Tim driver även Disrupt Disruption, en sajt som innehåller världens ledande databas över klimatrelaterade nudgar samt flera forskningsbaserade resurser för inkluderande klimatkommunikation.

Exempel på föreläsningar: Nyköping Kommun, JM, Lunds Renhållningsverk, Region Gävleborg, Antrop mfl. 

Boka föreläsning

Fyll i följande intresseanmälan så återkommer vi med mer information och prisförslag. 

20% tillbaka till nätverket

Våra föreläsare delar vår mission för att få mer action i hållbarhets-frågorna. När du bokar en föreläsning eller workshop via oss så går 20 procent av föreläsarens arvode tillbaka till nätverket Nudging Sweden och vårt arbete för en hållbar framtid. Nätverket drivs utan eget vinstsyfte och alla intäkter återinvesteras för att sprida information om nudging samt främja projekt och initiativ för att lyfta nudging som metod och få fler att göra mer hållbara val. 
Vi vill göra det lätt att göra rätt! 

A Win Win World | Sustainability, resource efficiency, climate stability