Aktuella kurser

Nudging för fastighetsägare - Stockholm
Denna heldagskurs innehåller exempel inom bl.a. återvinning och avfallshantering, vatten- och energismarta beteenden samt delande-tjänster. Datum: 19 november. Läs mer här. 

   
                                                                

Hållbart resande - webbkurs
Många av medlemmarna i Nudging Sweden har uttryckt särskilt intresse för hur vi kan nudga medarbetare och medborgare till mer hållbara resvanor. Därför ger vi nu en webbkurs i fyra delar där vi gräver ner oss i detta tema! Datum: 4, 8, 18 och 22 november. Läs mer här. 

   


 

Digital nudging - Stockholm

Mer info kommer, anmäl intresse redan nu till Jessica Viktorsson. 

Datum: December, exakt datum meddelas snart. 

 

Så mäter du effekten av nudgar - webbkurs

Mer info kommer, anmäl intresse redan nu till Jessica Viktorsson. 

Datum: Januari 2020.