Hållbart resande - Webbkurs

Fördjupningskurs: Hållbart resande

Många av medlemmarna i Nudging Sweden har uttryckt särskilt intresse för hur vi kan nudga medarbetare och medborgare till mer hållbara resvanor. Därför ger vi nu en webbkurs i fyra delar där vi gräver ner oss i best practice och inspirerande exempel på detta tema!

Datum & Tid:
4, 8, 18, 22 november

Innehåll:
Del 1 - Till och från arbetsplatsen 
Hur får vi fler att välja cykel, kollektivtrafik eller samåkning till och från arbetsplatsen? 

Del 2 - Resor i arbetet 
Hur får vi anställda att ta tåg istället för flyg? Hur kan vi främja miljöbil och bilpool istället för egen bil? Hur får vi fler att ta cykel mellan möten? 

Del 3 - Trafiksäkerhet och stadsmiljö
Hur kan vi designa nudgar för att våra städer, vägar, hållplatser och resecentrum ska kunna främja hållbara och trafiksäkra beteenden? 

Del 4 - Så kommer du igång med nudging för hållbart resande
Från teori till praktik. Konkreta tips för att driva nudgingprojekt och hur man introducerar nudgar som ger mätbara resultat och return on investment. 

Pris: 4900 :- exkl. moms. 
Medlemmar i Nudging Sweden har 20 % rabatt och betalar därmed 3920 :- exkl. moms. 

Intresseanmälan: Maila till jessica@awinwinworld.com