Nudging för dig som arbetar inom socialtjänsten, vård, omsorg och skola

I samarbete med Kompetenstjänst anordnar Nudging Sweden denna kurs där vi kommer att berätta mer om vad begreppet nudging innebär, ge konkreta exempel på olika framgångscase, lyfta vanliga missuppfattningar kring nudging och visa hur man kan applicera nudging i praktiken. Dessutom får du ta del av en konkret 6-stegs arbetsprocess med best-practise för att analysera beteendeproblem, forma nudgar, lägga upp en pilotstudie för att testa effekten av nudgarna och få en inblick i hur man kan utvärdera resultatet och implementera rätt nudge i större skala.

Kursen går på plats i
Stockholm 9/10
Göteborg 23/10
Malmö 13/11

Läs mer på Kompetenstjänsts hemsida här

Ur innehållet:
Introduktion till nudging
Konkreta exempel och rekommenderat tillvägagångssätt.
Teori och goda exempel både på när nudging fungerat väl och situationer när det fungerat mindre bra och diskuterar lärdomar från dessa.
Hur kan man konkret kan arbeta med nudging som metod och hur man mäter den faktiska effekten av nudgar?
Workshop för att analysera beteendeproblematik och kreera förslag på nudgar utifrån egna konkreta case. Ta gärna med dig ett eget faktiskt beteendeproblem som du vill arbeta utifrån.
Vi går på djupet med varje case och fokuserar lösningar och varje deltagare får ta fram en konkret handlingsplan för att kunna applicera arbetet i sin egen organisation direkt när ni kommer hem.
Presentation av idéerna vi tagit fram, samt diskussion kring lärdomar av dem.

Målgrupp
Personal inom socialtjänsten, vård & omsorg och skola.

Hålltider
09.00 Samling, registrering och kaffe
09.30 Start
12.00 Lunch
14.30 Kaffe
16.30 Avslutning
Pris
2 695 kr, exkl. moms

I priset ingår kaffe, lunch och dokumentation.

Anmälan är bindande från om med 30 dagar innan kursstart.

Du kan alltid skicka ersättare vid förhinder.

Anmälan och mer information:
Jessica Viktorsson, jessica@awinwinworld. com, 0722-068232