Nudging för fastighetsägare - Webbkurs

Nudging för hållbara val inom fastighetsanvändning

Att nudging kan vara ett lämpligt verktyg för att främja hållbara val är numera välkänt. Likaså finns många goda exempel som kan vara till nytta för att hjälpa boende, besökare och fastighetsskötare att göra rätt. Men hur gör man egentligen för att applicera teorin i praktiken? Och vad krävs för att lyckas ge en vänlig knuff i rätt riktning? Det får du lära dig i denna kurs som innehåller konkreta exempel inom bl.a. återvinning och avfallshantering, vatten- och energismarta beteenden samt delande-tjänster - områden som rör dig som ansvarar för fastighetsanvändning. 

Kursen arrangeras av Nudging Sweden med kursledare från A Win Win World. A Win Win World är experter inom hållbarhet, beteendevetenskap och nudging, och har god erfarenhet av att arbeta med nudging som metod. Kursen är en bra start för er som vill applicera beteendeförändrande metoder och verktyg i er verksamhet. Vi tar död på myten om att hållbara val är mer kostsamma och visar hur ni får mätbara resultat och valuta för hållbarhetsarbetet - för både ekonomi, människor och miljö.​​​​​​​

Webbkurs i fyra delar
Tid: 4 tillfällen á 1 timme. 
Plats: Online (mötesplattformen Zoom som är gratis för er att använda)
Pris: 4900 kr exkl. moms.
Medlemmar i Nudging Sweden har alltid 20% rabatt på våra kurser, och betalar därmed 3920 kr, exkl. moms.

2 oktober - kl. 9.00-10.00. Del 1 - Vad är nudging och när behöver vi nudgas? 
Vi tittar närmare på när nudging är ett lämpligt verktyg att använda och när det fungerar sämre. Du får välja ett beteende att jobba med.

4 oktober - kl. 9.00-10.00. Del 2 - Beteendeanalys
Lär dig kartlägga och ta fasta på triggers och psykologiska mekanismer för att leda beteendet i rätt riktning. 

9 oktober - kl. 9.00-10.00. Del 3 - Kreera nudgar
Du får själv vara kreativ och ta fram förslag på nudgar som kan underlätta de beteendeutmaningar du vill jobba med.

11 oktober - kl. 9.00-10.00. Del 4 - Kom igång!
Från teori till praktik. Sista delkursen fokuserar på konkreta tips för att driva nudgingprojekt och på hur man introducerar nudgar som ger mätbara resultat och return on investment.  

Anmälan och mer information:
Jessica Viktorsson, jessica@awinwinworld. com, 0722-068232