Så mäter du effekten av nudgar

I den här kursen djupdyker vi i hur du lägger upp mätning och analyserar effekten av nudgar. 

Hur vet man om en nudge har effekt? Vi har ju inte råd att satsa på något som inte ger resultat! Samtidigt är ju ofta många olika saker som påverkar oss och influerar våra vanor och beteenden. Hur vet man att det faktiskt är nudgen som gjort skillnad? Man mäter effekten. 

I den här kursen kommer du att lära dig hur man på ett professionellt och mätbart sätt tar fram studiedesign, lägger upp pilotstudier, väljer och instruerar mätpersonal,  mäter effekten och analyserar resultatet.
Vi ger också tips på hur man kan mäta effekten av nudgar även om man har begränsad budget och tid. 

Kursen har tre delar:

✅ Studiedesign 
Så planerar du för en pilotstudie och väljer rätt mätmetod. Hur kan man mäta även i liten skala och vad är det egentligen som avgör om man behöver göra en enkel eller mer avancerad mätning för att få ett relevant resultat? Vi går också igenom hur länge man behöver mäta och olika mätmetoder. 

✅ Mätning
Så genomför du en pilotstudie och ser till att datainsamlingen blir relevant och trovärdig. Vi går igenom tips på hur man kan tänka kring vem som ska mäta, hur man instruerar mätpersonal och vilka praktiska saker som är bra att tänka på. 

✅ Analys
Att analysera resultatet är ett gediget arbete. Vi ger tips för hur du bearbetar rådata och vad en analytiker behöver för underlag. Vad är egentligen skillnaden på statistisk analys och "vanlig" mätning? Hur noga behöver man vara? Vad kan man lära sig av projekt som inte ger den effekt man önskat. Hur gör man en analys och rapport som leder till action? Vi ger tips på hur du kan visualisera data för att kommunciera resultatet till kollegor och intressenter så du får med dig alla på banan. 
 

"Bra och intressant, bra exempel som satte igång tankeverksamheten. Bra med arbetsprocessen för att se hur man jobbar konkret och att det var inriktat bara på det aktuella temat. Bra presentation, bra exempel som inte bara var sånt vi sett förut. "

Kursinformation

När: 3 tillfällen á 60 minuter.
1 april, kl. 14.00-15.00.
8 april, kl. 14.00-15.00.
14 april, kl. 14.00-15.00.
Var: Online
Pris: 4900 kr exkl. moms.
Medlemmar i Nudging Sweden har alltid 20% rabatt på våra kurser, och betalar därmed 3920 kr exkl. moms. 

Anmälan: Maila till jessica@awinwinworld.com senast 22 mars. 

Kursledare

Tim Isaksson
Head of Research
på A Win Win World & Nudgd 

Katharina Paoli
Grundare A Win Win World, ordförande i nätverket Nudging Sweden och VD på Nudgd